Zadzwoń: +48 89 715 10 91

Referencje

 
Adaptacja budynku wojskowewgo na budynek wielorodzinny przy Aleja Broni 1 J w Biskupcu.
p013
Wykonanie budowy Leśniczówki Mazuchy wraz z budynkiem gospodarczo-garażowym w Kabornie.
p014
 
Wykonanie robót budowlanych w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynku MOPS na budynek mieszkalny wielorodzinny.
p015
Wybudowanie budynku jednorodzinnego wraz z infrastrukturą w Zalbkach.
p016
 
  
Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego nr inw. 110/021 w miejscowości Niedźwiedzi Kąt
Scan0470
 
  
Wybudowanie i wyposażenie hali magazynowej z krajalnią w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 3
Scan0471
 
  
Rozbudowa zespołu budynków ZPE w Olsztynie przy ul.Turowskiego 1
Scan0472
 
  
Modernizacja pomieszczeń Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91
Scan0473
 
  
Rewitalizacja wschodniej części Starego Miasta w Barczewie
Scan0474
 
  
Remont oczyszczalni ścieków przy ul. Makowskiej 192 w Przasnyszu
Scan0475
 
  
Przebudowa budynku w Biskupcu po byłej jednostce wojskowej na mieszkania
Scan0476
 
  
Rozbudowa stacji wodociągowej w Kadzidle
Scan0477
 
  
Budowa budynku magazynowego na sprzęt do letniego i zimowego utrzymania dróg w Lidzbarku Warmińskim
Scan0478
 
  
Przebudowa nawierzchni drogi w ciągu ul. Świerczewskiego w Biskupcu
Scan0479
 
  
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Zawadzkiego do ulicy A. Krajowej w Biskupcu
Scan0480
 
  
Budowa zespołu garaży wraz z kanalizacją deszczową i przyłączem hydrantowym położonych w Biskupcu przy Alei Broni 1m
Scan0481
 
  
Budowa budynków garażowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Botowo i Droszewo
Scan0482
 
  
Przebudowa układu komunikacyjnego wokół Biedronki w Biskupcu
Scan0483
 
  
Remonty świetlic wiejskich we wsiach Kobułty, Najdymowo, Parleza Wielka, Stanclewo, gm. Biskupiec
Scan0484
 
  
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Nr 2 w Biskupcu przy Alei Broni 1H
Scan0485
 
  
Budowa pomostu przystani jachtowej Biskupieckiego Towarzystwa Żeglarskiego nad jeziorem Dadaj
Scan0486
 
  
Adaptacja budynku administracyjnego na budynek wielorodzinny wraz z jednym lokalem użytkowym przy Alei Broni 1F w Biskupcu.
p012_1_01
 
  
Wykonanie konstrukcji stalowej hali MaxCom w Tychach oraz konstrukcji stalowej hali Lams w Tychach
Scan0490
 
  
Termomodernizacja budynku L.O. w Olsztynku, ul. Klikowicza 4
Scan0491
 
  
Wymiana stolarki okiennej i instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej segment E w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przy ul. Wańkowicza 1 w Olsztynie
Scan0492
 
  
Budowa wiaty pomocniczej przy szkółce leśnej w Wichrowie
Scan0493
 
  
Wykonanie i montaż samochodowych myjni samoobsługowych modułowych jedno-, dwu-, cztero-stanowiskowych
Scan0494